La font

Un racó entre la masia, el bosc i les muntanyes.